Aktiviteter

Åbenhed om livets modsætning er en tendens i tiden og mange institutioner og foreninger beskæftige sig med emnet døden.

Melpomene stiller sig til rådíghed med oplysninger, informationer og hjælp til kommunikation.

Studerende og studiegrupper kan indhente vejledning om faglitteratur m.v.

Faglige arrangementer kan afholdes i Melpomenes lokaler ned deltagerantal op til 20.

Besøgende fra skoler og konfirmandklasser har max. antal på 30.